Λειτουργία  Προστατευμένου Διαμερίσματος 4 ενοίκων με ψυχοκοινωνικές διαταραχές

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΣΑ» υλοποίησε τα Υποέργα:

 

«Λειτουργία  Προστατευμένου Διαμερίσματος 4 ενοίκων με ψυχοκοινωνικές διαταραχές του Οικοτροφείου “Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας ΑΝΑΣΑ” στο δήμο Αθηναίων του Ν. Αττικής»,

και

«Εξοπλισμός Προστατευμένου Διαμερίσματος 4 ενοίκων με ψυχοκοινωνικές διαταραχές του Οικοτροφείου “Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας ΑΝΑΣΑ” στο δήμο Αθηναίων του Ν. Αττικής»

στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα Διαμερίσματα στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 και με κωδικό ΟΠΣ 373824.

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα του Κέντρου Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «Ανάσα» εδρεύει στην οδό Ιφικράτους 53 στο Παγκράτι και φιλοξενεί τέσσερις λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  Η έναρξη  λειτουργίας έγινε  τον Φεβρουάριο του 2013 και η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και η ολοκλήρωση της συγχρηματοδότησης  πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2015.

Στο προστατευόμενο διαμέρισμα του Κέντρου Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «Ανάσα» παρέχονται αρχικά στεγαστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες σε άτομα με αρκετά σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, που χρειάζονται υψηλού βαθμού φροντίδα λόγω χαμηλής αυτοδυναμίας και δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον.

Επίσης παρέχονται (σε δεύτερο χρόνο) δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, πολιτιστικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές, που στόχο έχουν επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη. Ως δομή το Π.Δ. οργανώνεται και λειτουργεί με βάση της αρχές Κοινοτικής Ψυχιατρικής, αποϊδρυματοποίησης, της κοινωνικής επανένταξης και ψυχιατρική φροντίδα. Δίνεται σημασία στην κοινωνική φροντίδα-επανένταξη παράλληλα με την υποστήριξη των φιλοξενούμενων στην καθημερινή πορεία της ζωής τους.

Το Π.Δ. του Κ.Α.Ψ.Υ. Ανάσα αποτελείται και από τα δύο φύλα, διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικές διαγνώσεις, διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο και διαφορετική οικογενειακή κατάσταση με σκοπό αναπαραγωγής ,μιας φυσιολογικής κοινωνικής εικόνας.

Οι ένοικοι του Π.Δ. έχουν έρθει από άλλα ψυχιατρικά Νοσοκομεία δημόσια, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση από την Επιστημονικά Υπεύθυνη, ακολούθησαν συναντήσεις με τα Νοσοκομειακά, τους ιατρούς και τους κοινωνικούς λειτουργούς προκειμένου να ολοκληρωθεί το ιστορικό του ενοίκου και να τεθούν στη συνέχεια οι στόχοι θεραπείας.

Ακολούθησε σε 2η φάση η ενημέρωση στον κάθε ένοικο ξεχωριστά για το σκοπό του Π.Δ., για τις υπηρεσίες, τον τρόπο λειτουργίας και τονίστηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας.

Στα πλαίσια της 1ης περιόδου παραμονής ακολουθεί μια συνεχιζόμενη αξιολογητική διαδικασία, ενθαρρύνεται η προσαρμογή του, χρειάζεται να αποκομίσει εμπιστοσύνη στο πλαίσιο και στη συνέχεια να δείξει τα δυνατά, αλλά και τα αδύνατα σημεία της προσωπικότητάς του. Γίνεται σαφές σε όλους τους ενοίκους πως διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο όπως θέλουν συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός μονάδος δεν επιτρέπεται βία, χρήση αλκοόλ και τοξικών ουσιών. Ύστερα από το 1ο σημείο γίνεται επανεκτίμηση της πορείας του ενοίκου σημειώνονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία.

Μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες της καθημερινής ζωής στο Π.Δ. είναι: εκπαίδευση των δεξιοτήτων, αντιμετώπισή κρίσεων, ερευνητικές δραστηριότητες, διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας.

Τονίζεται πως το πρόγραμμα λειτουργίας του Π.Δ. διαφοροποιείται ανάλογα με την ψυχική πραγματικότητα και την δυνατότητα εξέλιξης του κάθε ενοίκου ξεχωριστά. Επίσης περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, έκφρασης, φροντίδας, ενημέρωσης, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, εκπαίδευση σε συναλλαγές, κυκλοφοριακής αγωγής και συμμετοχής σε κοινότητες ψυχαγωγίας και αυτονόμησης.

bottom-anasa