ΑΝΑΣΑ

Το Οικοτροφείο «Ανάσα» είναι Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας – Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ατόμων με αυτισμό και βαριά νοητική καθυστέρηση. Ξεκίνησε τη λειτουργία τον Ιούλιο του 2007 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2000-2006 «Υγεία-Πρόνοια» και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και 20% από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαργώς» – Β΄ φάση.

«Στο σπίτι μας εργαζόμαστε καθημερινά με συναίσθημα και λογική, προσπαθώντας να καλλιεργήσουμε κλίμα αγάπης και εμπιστοσύνης και πιστεύουμε σε μία νέα προοπτική ζωής.»

Η Ανάσα -οικοτροφείο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2007 και ως μονάδα αυξημένης φροντίδας, φιλοξενεί αυτιστικά ενήλικα άτομα στα πλαίσια της αποασυλοποίησης .Παρέχει ιατρικές ,ψυχολογικές ,κοινωνικές ,νοσηλευτικές ,νομικές , εργοθεραπευτικές κ.α υπηρεσίες. Η διαμονή και όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.

 

Οικοτροφείο 15 ατόμων με αυτισμό και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Νομό Αττικής

Το Οικοτροφείο προσφέρει μακρά παραμονή, είναι υψηλού βαθμού προστασίας και φιλοξενεί 15 άτομα με αυτισμό και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.
Η φιλοξενία αφορά στην υποστήριξη και θεραπεία 15 ατόμων με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων αυτών των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.