ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 

Όσον αφορά τους ενοίκους:

  • η διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας, καλής διαμονής, διατροφής και υγιεινής.
  •  η εκπαίδευσή τους σε βασικές καθημερινές δεξιότητες όπως ντύσιμο, μπάνιο, τάισμα κ.ά.
  •  η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσω δημιουργικής απασχόλησης
  • η επανασύνδεσή τους με την οικογένεια

 

Για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο:

  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας
  •  η ενημέρωση και η συχνή επαφή με τη δημοτική αρχή, τις αρμόδιες κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, την Εκκλησία, τη γειτονιά

 

Εμείς προσφέρουμε ατομικές ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ιατρική παρακολούθηση από ψυχίατρο και ειδικό παθολόγο,εργοθεραπεία και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, όπως και νομική υποστήριξη στους ενοίκους σε θέματα ψυχικής υγείας.Ακόμα οργανώνουμε και εξόδους με στόχο την κοινωνικοποίηση